Välkommen

CHEAPTEL AB är moderbolaget för följande bolag.
PLUSTEL erbjuder fasta priser på IP-telefoni. Företaget underlättar för kunder som ringer mycket, dels inom Sverige, dels till utlandet, att sänka sina kostnader.
PRAKTUS erbjuder sysselsättningsplatser. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen för att hitta ett gott stöd i ditt jobbsökande eller starta eget.